HISTORIE A SOUČASNOST

Vývoj chirofonetiky začal v roce 1972 v logopedické a léčebně-pedagogické ambulanci paní Dr. med. Ilse Baurové a pana Dr. phil. Alfreda Baura v Linci v Rakousku. Od roku 1976 se chirofonetika vyučuje. V ČR spadá Škola chirofonetiky pod Asociaci Chirofonetiky ČR, která je součástí mezinárodního vzdělávání. Chirofonetici z celého světa sdílejí své poznatky a zkušenosti na pravidelných mezinárodních setkáních.

Škola chirofonetiky působí v těchto zemích: Německo, Rakousko, Holandsko Skandinávské země, Itálie, Portugalsko, Brazílie, Austrálie, Česká republika.

V České republice se kursy konají od roku 1990. První roky ve škole působil Alfred Baur a manželé Zuzákovi. Organizaci nesl pan Karel Samec. Od roku 2002 převzali školu manželé Mílkovi a škola se přesunula do Lázní Bělohrad. V roce 2015 převzali školu manželé Vršanovi.

Za vzdělávání je zodpovědné stálé kolegium – Marie Vršanová (vedoucí kurzů, lektor), Luděk Vršan (organizace, lektor), Eva Mílková (vedoucí chirofonetické asociace, lektor),Petr Mílek (antroposof. lékař, lektor), Lenka Zívrová (speciální pedagog, lektor), Vlastimil Trnka (muzikoterapeut, lektor), Zdenka Zbořilová (léčebná eurytmie, lektor), Eva Helebrantová (řečový terapeut, lektor).

Studium chirofonetiky je doplňkové alternativní vzdělávání především pro ty, kteří již pracují ve svém povolání v sociální, zdravotnické či školské oblasti, nebo potřebují ošetřovat své děti či příbuzné. Je také určeno pro všechny, kdo chtějí objevit a rozvíjet kvalitu a sílu hlásek a jejich působení uplatnit ve svém životě. Vzdělávání je rozděleno do dvou dvouletých cyklů. Ukončení prvního cyklu nevede k osvojení chirofonetiky jako povolání. Zájemci o terapeutické vzdělávání musí absolvovat navazující chirofonetické vzdělávání v druhém cyklu, zakončené obhájením závěrečné práce.